Operated by Rotor Service Norden AB
Flygtjänster

Dammbekämpning vid Aitik-gruvan.

Dammbekämpning

På uppdrag av Boliden sprider vi ut dammbekämpningsmedel över sandmagasinet i Aitik för att minska problemet med damm över närliggande områden.

Våran spridningskapacitet med 3 helikoptrar är c:a 130-150 ton dammbekämpningsmedel på 8 h.