Operated by Rotor Service Norden AB

Hängande last/Materialtransport

ac67fa15d2

Materialtransport via luften sker snabbt och enkelt utan att inverka på marken och i naturen. Material transporteras i helikoptern eller som hängande last under helikoptern. Tex byggmaterial, betong, vattenlyft.

Kunderna är främst företag och myndigheter som Vattenfall, Boliden, Länsstyrelsen och Samebyarna för att nämna några av våra stora kunder.

Hängande last är ett mycket kostnadseffektivt sätt att transportera material och utföra byggnationer med hög precision!