Operated by Rotor Service Norden AB

Rendrivning

Foto: Liza Erkki

Foto: Liza Erkki

I generationer har vi på fiskflyg bistått samebyarna när renhjordarna ska samlas ihop eller flyttas.

Helikoptern är ett utmärkt hjälpmedel vid renskötseln!