Operated by Rotor Service Norden AB

Mastresning/Mastbyggnation

Med våra erfarna piloter kan vi bistå er med byggnationen av vindmätarmaster och andra master. Med helikopterns hjälp lyfts mastsektionerna på plats smidigt och enkelt.

Transport av mastdetaljerna går snabbt och enkelt genom luften utan att inverka på den känsliga naturen som ofta omger platsen där masten skall resas.