Operated by Rotor Service Norden AB

Fiskflyg opererar sedan 2015 under Rotor Service Nordens tillstånd.

Rotor Service Norden AB är ett samarbete mellan Fiskflyg AB och Heli i Arjeplog AB. RSN AB är juridisk person och det operativa företaget som innehar de erforderliga tillstånden medan Fiskflyg AB och Heli i Arjeplog AB fungerar som marknadsbolag.

Denna konstellation är gjord för att hantera de allt större kraven från Transportstyrelsen på flygverksamhet i allmänhet. För att möta kraven och även öka kompetensen har de två bolagen valt att starta ett gemensamt bolag som driver den operativa delen.

Detta innebär att RSN AB fakturerar för tjänster sålda av respektive marknadsbolag. Ni som kunder har kvar samma kontakter som tidigare och fortsätter jobba med dom personer på Fiskflyg som ni har en relation till. Ni ringer samma telefonnummer och skickar mail till samma person. Ambitionen är fortsatt hög kvalité och samma tillgänglighet som tidigare.