Operated by Rotor Service Norden AB

SäkerhetSäkerhet

Det allra viktigaste för oss
Vid i- och urlastning samt på- och avstigning är ofta stjärt- och huvudrotor igång vilka båda är väldigt farliga och kräver stor respekt från både personal och passagerare. Följ alltid Fiskflygs instruktioner!

Påstigning:

  • Vänta vid anvisat avstånd från helikoptern tills piloten ger klartecken för ilastning.
  • Personal på plats hjälper er lasta i bagaget.
  • Stig in i helikoptern när piloten ger er klartecken, sätt på säkerhetsbälten och hörlurar.

Avstigning:

  • Vänta tills piloten ger klartecken för er att stiga ur helikoptern.
  • Lämna helikoptern framåt.
  • Håll anvisat avstånd då helikoptern lyfter och håll i lätta saker så ej dessa blåser iväg.
  • Gå aldrig bakom helikoptern, alltid framför om du måste gå i närheten av helikoptern.
  • Håll fiskespön och längre föremål i horisontellt läge.
  • Vid urlastning lastar vår personal ut bagaget. Håll fast lättare saker och kasta eller langa ingenting i närheten av helikoptern, då de lätt kan blåsa in i helikopterns stjärt- eller huvudrotor och orsaka stora skador!