top of page

Vi är ISO-certifierade

Från och med den 6 september 2022 är Fiskflygs operativa dotterbolag Rotor Service Norden AB certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.


Genom att uppfylla kraven som standarderna ställer upp, har företaget visat att man arbetar på ett kompetent, kommunicerat och dokumenterat sätt genom alla processer. Företaget har också visat att man värnar om miljön genom att följa gällande miljölagstiftning och ständigt sträva efter att minska verksamhetens avtryck genom ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.


- Vi har länge arbetat i linje med ISO-standarderna och certifieringen är ett kvitto på att vi har ett fungerande ledningssystem med genomslagskraft. Nu fortsätter utvecklingen av verksamheten enligt de policys och mål som satts upp i syfte att främja flygsäkerhet, kvalitet och miljö, säger Christoffer Stenvall, projektansvarig för certifieringen på företaget.


Certifieringsrevisonen genomfördes i två steg under sommaren 2022 och bland annat har ledningssystemets olika funktioner, rutiner och arbetsprocesser granskats genom hela produktionskedjan i syfte att säkerställa efterlevnad av standarderna. Nu följer årliga revisioner och efter tre år ska verksamheten omcertifieras.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page